Lien-lac-voi-chung-toi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 September 2009 02:26

Nhà xuất bản: trang web của tờ Thế giới Cơ đốc phục lâm (www.adventistworld.org) là phiên bản điện tử bổ sung cho ấn phẩm của tờ Thế giới Cơ đốc phục lâm, một tạp chí định kỳ của giáo hội Cơ đốc phục lâm An thất nhật, cơ sở tại hội thánh Cơ đốc phục lâm Hàn Quốc. Toàn cầu tổng hội là nhà xuất bản.

Các tác giả: Chúng tôi chào đón những bản thảo và lá thư gởi đi tình nguyện đến biên tập viên. (Xin cứ vui lòng hỏi trước khi gởi những bài viết dài.) Quý vị có thể hỏi về địa chỉ, số điện thoại, số an ninh xã hội ‘Social security number’ (dành cho bản thảo) những nơi có sẵn.  Địa chỉ phải phù hợp tất cả với:

Adventist World
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904-6600
301-680-6560
Fax: 301-680-6638
Thư từ đến biên tập viên:: letters@ adventistworld.org
Gởi bài: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Webmaster: Carlos Medley cmedley@ adventistworld.org

Adventist World® và Adventist® đã được đăng ký thương hiệu của liên minh Toàn Cầu Tổng hội của giáo hội Cơ đốc phục lâm An thất nhật (General Conference Corporation of Seventh-day Adventists).

 

Trang Chủ | Giời Thiệu AW | Lưu Trử | Liên Lạc | AR trên mạng

Maintained by AIIAS © 2015.
Last Updated on Thursday, 01 January 2015 13:55