2013-1003 world view PDF Print E-mail
Written by Thang Do Lian   
Thursday, 07 November 2013 08:55
Thế giới quan 
Điều chỉnh thang đo của chúng ta 
 
Dã là bản tính của dân sót khi nghĩ về về bản thân nhỏ nhoi, ít ỏi và rời rạc. Dân sót là vậy đó.

Mặc dù 17 triệu tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm trên toàn cầu chỉ là một tỉ lệ phần trăm nhỏ so với dân số toàn cầu là 7 tỉ, phong trào của chúng ta không còn nhỏ bé trong vòng các giáo phái Cơ Đốc.

Một vài giáo phái Cơ Đốc chia sẻ sự thông công quốc tế về đức tin, tổ chức và sứ mạng mà tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện; hầu như không giáo phái nào điều hành ở trên 200 quốc gia, như người Cơ Đốc Phục Lâm. Hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe là mạng lưới Cải Chính Giáo lớn nhất về các thể loại, chạm đến hàng triệu cuộc đời với sự dạy dỗ và chữa lành có Đấng Christ làm trung tâm. Hàng triệu người không có tên trong danh sách báp-têm của hội thánh đã xem bản thân họ là người Cơ Đốc Phục Lâm – có lẽ họ là “chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy” mà Đức Chúa Jesus phán sẽ nghe tiếng Ngài.

Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này để rồi khám phá ra rằng những tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm trung tín hiện nay đang nổi lên ở những vị trí cao trong nghệ thuật, kỹ thuật nghe nhìn, chính phủ và thể thao. Đức Chúa Jesus có những đầy tớ trung tín của Ngài trong mọi loại cố gắng thành thực nhất – làm việc để xúc tiến sự công bằng, nuôi nấng những con cái nhỏ mọn của Ngài, hát ngợi khen Ngài giữa sân khấu công cộng, và cho thế giới thấy những lợi ích của lối sống Cơ Đốc Phục Lâm khỏe mạnh.

Bài báo quan trọng ở trang bìa về Abel Kirui, người chạy Ma-ra-thon Cơ Đốc Phục Lâm giành huy chương bạc tại Olympics Luân Đôn 2012, chỉ là một minh họa trong số hàng tá những câu chuyện tương tự mà có thể đã được viết lên. Tính ưu tú trải qua thử thách- nó sẽ vượt qua khoảng cách. Và khi nó được hoàn tất bởi danh của Đức Chúa Jesus và là một lời chứng cho vương quốc Ngài, thế giới sẽ để ý.

Khi bạn đọc số báo Thế Giới Cơ Đốc Phục Lâm lần này, hãy cầu nguyện cho những người được Đức Chúa Jesus kêu gọi để đứng trước công chúng – hay là điều hành việc đó. Trong lòng mỗi người của dân sót Ngài cháy bỏng một khát khao phát triển nước Ngài và thúc đẩy việc Ngài đến.
Và ai biết được? Câu chuyện xuất sắc tiếp theo có thể là người mà Đức Thánh Linh thậm chí hiện đang viết qua đời sống của bạn.
 Trang Chủ | Giời Thiệu AW | Lưu Trử | Liên Lạc | AR trên mạng
Maintained by AIIAS © 2013.
Contact Webmaster:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Last Updated on Saturday, 09 November 2013 18:55